line decor
  
     English Version TRANG CHỦ  |  BLOG  |  TIN TỨC  |  LIÊN LẠC  |  TÌM BẠN  |  LQD HÀNH KHÚC |  LIÊN ĐOÀN LQĐ    
line decor
 
 
 
 
 
Thân chào tất cả các bạn đến với nhóm cựu học sinh trường Trung Tiểu Học Lê Quý Đôn - Saigon
LEQUYDONSAIGON.NET

   
 

 


Nối Vòng Tay Lớn..
Các liên đoàn cựu học sinh
Lê QuýĐôn - Saigon muốn mở rộng vòng tay thân ái.
Xin liên lạc:
lequydonsaigonvn@gmail.com

NHÓM
LEQUYDONSAIGON.NET được thành lập từ năm 1996.
Cho đến nay gồm khoảng 200 thành viên là cựu học sinh của trường Lê Quý Đôn - Saigon từ trước năm 1975 cũng như sau.
Tất cả các thành viên hiện đang ở rải rác trên khắp thế giới.