«

»

Apr 30

Vẫn không bao giờ thôi hãnh diện

 

Vẫn không bao giờ thôi hết hãnh diện mình là con của một Sĩ Quan Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà. Ông được đào tạo từ trường Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt. Ngày mất miền Nam, ông đã quyết định ở lại cùng bao nhiêu chiến hữu khác. Và ngày 15 tháng 6, ông cũng đã cùng những chiến hữu của mình bị Cộng Sản đưa vào “trại tù cải tạo”. Những người con của ông và con của đồng đội ngày xưa của ông đã phải chịu đựng những oan nghiệt mà chỉ vì những đứa con đó là con của “Nguỵ Quân” mà chính quyền Bắc Việt đã áp đặt lên.

April 30th, 2017

Anh Thư

Leave a Reply