«

»

Apr 30

Cách mạng của hoa Cẩm Chướng

Tháng Tư ở Lisbon, Bồ Đào Nha cũng đánh dấu một cuộc đổi đời, nhưng là một cuộc đổi đời với kết quả thực sự tốt đẹp. Ngày 25 tháng 4 năm 1974, quân đội nơi đây lật đổ chế độ độc tài của Marcello Caetano, chấm dứt hơn 50 năm cai trị của nhóm quân phiệt phát xít, đã đưa đất nước Bồ Đào Nha từ địa vị một cường quốc từ thế kỷ thứ 13 với hơn 6 thế kỷ cai trị trên các thuộc địa từ châu Phi, đến châu Á và Năm Mỹ trở thành một quốc gia hạng nhì ở Châu Âu.

Cuộc cách mạng tháng 4 mang một cái tên thật thơ mộng, thật mỹ miều là cuộc cách mạng của hoa Cẩm Chướng (the carnation revolution), vì đây là cuộc đảo chánh không đổ máu của quân đội. Người dân xuống đường, và nhân mùa hoa cẩm chướng vào tháng 4, đã cài hoa trên nòng súng của quân đảo chánh, kêu gọi một cuộc thay đổi ôn hòa không đổ máu giữa phe cầm quyền và quân đội đã khước từ bổn phận trung thành với chế độ, để chọn phiá nhân dân.

Đây là một cuộc cách mạng đẹp như chuyện thần tiên, và thật sự cực kỳ hiếm hoi của thế kỷ trước.

April 25th, 2017

Minh Quân

Photo credit: unknown

Photo credit: unknown

Leave a Reply