«

»

Apr 30

30 tháng Tư

30 tháng Tư

Dòng lịch sử hôm nay ngồi nhớ lại
42 năm ký ức vẫn còn đầy
Ngày khói lửa miền Nam tàn cuộc chiến
QUÊ HƯƠNG ơi, ly tán với tù đày
Độc lập- Tự do…ở đâu chẳng thấy?
Phất phới gì lá cờ đỏ tung bay!
42 năm ngồi đây nghĩ lại
Hoà Bình rồi sao vẫn mãi…lưu vong?!!!!

Tháng Tư đen như …mực Tầu
Vẩy lên cả Nước…một màu tang chung!
Tháng Tư hạ bức màn nhung
Miền Nam thất thủ, Sài Gòn đổi tên
Tháng Tư dân Việt lênh đênh
Biển Đông nuốt trọn oan khiên dân mình!
Tháng Tư về với chút tình
Làm thân viễn xứ…bùi ngùi Tháng Tư!

April 30th, 2017

Anh Nguyễn

Leave a Reply