«

»

Aug 26

Thằng dại gái

Thằng dại gái

(Ngày Xưa Hoàng Thị cải biên)

Nguyễn Phan Khanh, June 2013

Em tan trường về, trường tan em về
Anh theo em về, em về, anh theo
Em đi về nhà, nhà em, em về
Anh đạp xe về, vỏ xe hôn đường
Đường dài một mình. vỏ xe mòn trơn
Em đi nghìn trùng, nghìn trùng xa xôi
Anh buồn một mình, một mình ngu ngơ
Ngủ gà ngủ gục, bị “chụt” mất xe

***

Leave a Reply