Monthly Archive: October 2015

Oct 14

Viết ngắn của Bùi Bích Ngọc

  Cậu bé nhảy lò cò theo dặn tôi “nhớ đừng quên phát quà cho con” đã tạm biệt chúng tôi. Âu cũng là cái duyên để cô cuối cùng lại phát thiếu quà của con. Âu cũng là cái duyên để mấy chú áy náy mà lặn lội xách phần quà thiếu đến tận nhà …

Continue reading »