Daily Archive: September 16, 2015

Sep 16

Tưởng rằng đã xa khuất – Phần 2

Tưởng rằng đã xa khuất – Phần 2 Nguyễn Phan Khanh   Buồn không nhỏ, mai anh rời phố cũ Đốt đời nhau bằng ngọn lửa nhớ nhưng Xa nhỏ rồi, có quá nhiều quay quắt Và buồn như, bọt sóng mù không Thành phố đó nhỏ…Anh xa lắc Sẽ ngày dài , tháng rộng …

Continue reading »