Monthly Archive: July 2014

Jul 31

LQD64 Grand Reunion in California, July 2014.

LQD64 Grand Reunion in California, July 2014. Dân LQD64 có những trò chơi ngộ nghĩnh như “chuyền bong bóng”. Người chơi phải dùng đùi kẹp bong bóng, đem tới cho để lên đùi của người thứ 2, và sau đó dùng sức đè cho bể bong bóng … Bắt đầu … Quay lại để chuẩn …

Continue reading »