Daily Archive: August 23, 2013

Aug 23

Những người bạn Texas

Đúng như các bạn phê phán, bài này SH viết khá vội vàng , vì muốn viết cho hay và đầy đủ thì cần phải có thời gian, nhưng đợi đến lúc có thời gian thì sợ mình quên đi, bèn ghi vội vài hàng để khỏi quên . Sau này nếu có dịp sẽ …

Continue reading »