Category Archive: Thơ Con Cóc

Apr 21

Tương tư khúc

Tương tư khúc Nắng mưa là bệnh của trời, Ăn cà rem chịu bởi tôi nhớ nàng Ôm đàn hát tịch tình tang, Em ơi sao nỡ vội vàng đi Tây Tiền kem ai trả từ đây, Trốn nợ lên núi giả thầy Mùi dê . Mar 2003 Tố Hồng

Apr 21

Mía cong

Mía cong Tố Hồng đi chợ đường trong Mua một cây mía vừa cong vừa dzài Thầy Mùi đi chợ đường ngoài Mua một cây mía vừa dzài vừa cong Mar 2003 Tố Hồng

Apr 21

Thơ tặng sinh nhật bạn

Thơ tặng sinh nhật bạn Người ta thêm tuổi mừng to, Còn tui thêm tuổi thêm lo, vui gì Một lo thân thể phát phì, Ngang to hơn dọc, tướng đi vịt bầu Hai lo bạc trắng mái đầu, Tốn tiền nhuộm tóc ra mầu vàng hoe Ba lo dễ xụm bà chè, Nhảy đầm …

Continue reading »

Apr 21

Nam nhi chi chí

Nam nhi chi chí Số tui là số bọc điều, Ngày quanh góc bếp cọ niêu rửa nồi Đêm làm “phận sự” xong rồi, Lại đi xuống bếp … rửa nồi cọ niêu Vợ thương vợ bảo “Anh yêu, Đàn ông … ở đợ là siêu nhất đời”. Mar 2003 Tố Hồng

Apr 21

Thầy hay dê

Thầy hay dê Thầy vì có bịnh hay dzê Chỉ buồn năm phút chẳng thê thảm gì Thầy thì cùng họ Dzương Chi Mị Nương đi khỏi thì đi kiếm Hồng Thầy thì có tật lông bông Tố Hồng chẳng chịu, thầy tông cửa vào … Mar 2003 Tố Hồng

Apr 21

Chanh và ớt hiểm so tài

Chanh và ớt hiểm so tài Đàn ông mà giống đàn bà, Ăn (chanh) chua hổng được nhảy ra la làng, Nè nè chớ có làm tàng, Chanh so ớt hiểm ấy đàng nào hơn ? Mar 2003 Tố Hồng

Apr 21

Bệnh dê

Bệnh dê Bệnh dê là bệnh hay lây, Đàn ông hay mắc cả dây cả dòng Lên cơn nước miếng thòng lòng, Mắt ngó trân tráo lòi tròng trắng ra Muốn cho hết liếc đờn bà, Cột vào xó bếp làm ma giữ nhà Mar 2003, Tố Hồng

Apr 21

Quảng cáo mỹ viện

Thơ con cóc Quảng cáo mỹ viện Lo chi! khi lấy được chàng Đi vào mỹ viện sửa sang mấy hồi Lo gì mấy chuyện lôi thôi Chỉ cần năm phút ủi hồi thẳng ra Tuy Bà Hạnh Phước ở xa Chỉ cần gọi lẹ tới nhà đón ngay Xpê xô (special) nước mắm tháng …

Continue reading »

Apr 21

Số Hân Tố Tố

Số Hân Tố Tố Số Hân Tố Tố bọc điều Bắt Thầy đi cọ cầu … tiêu dzùm nàng Số thầy hẳn lắm phũ phàng, Biết dzậy Thầy ẵm cả nàng về trưng Vợ thầy hỏi nhỏ này Cưng!! Sóng yên chẳng chịu, coi chừng làm … công công Công công thì mặc công công, …

Continue reading »